System för kvalitetssäkring

På Gothia Translations arbetar våra översättare i nära samarbete med både språkgranskare och författare.

Varje uppdrag tilldelas en personlig projektledare, vilken har huvudansvaret för att arbetet sköts på bästa sätt, från koordinering, språkgranskning, korrekturläsning, eventuell grafisk produktion till leverans.

I största förtroende har beställaren kontakt med sin projektledare hos oss under processens gång, fram till nöjd-kund-garanti.

Då flera olika översättningar kan vara lika korrekta men där kunden använder sig av en viss språklig nomenklatur diskuteras ordval och önskemål med författaren för att sedan förankras hos översättaren så att resultatet blir språkligt korrekt och enligt uppdragsgivarens önskemål.

Projektledaren koordinerar korrekturläsningen före leverans. Detta utförs av en annan person/översättare än den som gjort översättningen. Det är också projektledarens uppgift att se till att överenskommen nomenklatur sparas för varje uppdrag. På så sätt utvecklas Gothias erfarenhet successivt och kunden känner en trygghet i den bestående relationen med Gothia och våra projektledare.

Om uppdraget så kräver är vi vana att jobba under tidspress och med korta leveranstider, utan att göra avkall på kvalitén.

Gothia Translations AB | Furubergsvägen 3 | 429 41 Särö | Tel: 031-776 00 02 | lotta@gothia-translations.se | Orgnr: 556522-2550