Ramavtal

Gothia har under flertalet år innehaft ramavtal med:

Riksdagskansliet
Krisberedskapsmyndigheten
SIDA
Naturvårdsverket
Vetenskapsrådet
Försvarshögskolan
Försäkringskassan
Chalmers Tekniska Högskola
Skolverket

… samt har pågående avtal med:

Göteborgs Universitet
Mittuniversitetet
Destination Småland
Sörmlands turistutveckling
samt SCR, Sveriges Camping och Stugföretagares Riksorganisation

Gothia Translations AB | Furubergsvägen 3 | 429 41 Särö | Tel: 031-776 00 02 | lotta@gothia-translations.se | Orgnr: 556522-2550